Splošno

Upravitelj in lastnik spletne strani Štacunca pr’ Mimi s.p. se zavezuje, da bomo vse osebne podatke poslane preko spletnega mesta narezki-mimi.si varovali v skladu z veljavno zakonodajo. Vsi posredovani osebni podatki se obravnavajo zaupno in le za namen, za katerega so nam bili posredovani.

Uporaba osebnih podatkov

Štacunca pr’ Mimi za potrebe opravljanja storitev, ki jih ponuja, zbira, vodi, obdeluje in shranjuje največ naslednje uporabnikove podatke:

  • ime in priimek;
  • e-poštni naslov;
  • telefonska številka;
  • druge podatke, ki jih uporabnik prostovoljno vnese v obrazce v spletnih straneh;

Štacunca pr’ Mimi bo osebne podatke obdelovala v naslednje namene:

  • Za komunikacijo z uporabnikom glede oddanih povpraševanj. V ta namen bo Štacunca pr’ Mimi osebne podatke hranila tako dolgo, dokler so ti potrebni za komunikacijo s stranko.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, Štacunca pr’ Mimi ne odgovarja.

Spremembe pogojev uporabe

Narezki-mimi.si si pridružuje pravico, da lahko kadarkoli spremeni ali dopolni Pogoje uporabe. Če se pogoji uporabe spremenijo in z njimi ne strinjate več, potem spletne strani narezki-mimi.si ne uporabljajte več. Z uporabo naše storitve in spletne strani soglašate s pogoji uporabe kot so napisani.

Izvensodno reševanje potrošniških sporov

V skladu s 3. odstavkom 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15),” Štacunca pr’ Mimi s.p. izjavlja, da ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Ta spletna stran je zgolj predstavitev ponudbe podjetja Štacunca pr’ Mimi s.p. in ne predstavlja spletne prodajalne, zato ponudnik ne objavlja spletne povezave do platforme za spletno reševanje potrošniških sporov, kot jo določa 4. odstavka 32. člena Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Navedena ureditev izhaja iz Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov (Uradni list RS, št. 81/15), Direktive 2013/11/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o alternativnem reševanju potrošniških sporov ter spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 63) ter iz Uredbe (EU) št. 524/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o spletnem reševanju potrošniških sporov ter o spremembi Uredbe (ES) št. 2006/2004 in Direktive 2009/22/ES (UL L št. 165 z dne 18. 6. 2013, str. 1).

Štacunca pr’ Mimi s.p.
Skaručna 42
1217 Vodice